NOGI

Nogi są sterowane przez czakrę korzenia (Muladhara). To w tej części ciała znajdują swoje odzwierciedlenie wszelkie kwestie rodzinne, szczególnie podział ról, odpowiedzialności i obowiązków w rodzinie. Także w nogach, zwłaszcza w mięśniach dwugłowych  odbija się niczym w lustrze nasza umiejętność (lub jej brak)  odpowiedniego wypełniania życiowych zadań i misji zgodnie z dharmą. Na przykład, jeśli dziecko próbuje przejąć obowiązki matki, zatraca ono swoją własną funkcje w rodzinie. Rolą dziecka […]