Barki

Przez obszar obręczy barkowej przepływa energia czakry gardła i czakry sakralnej czyli Vishuddhi i Svadhisthany.

Obszar barków, podobnie jak okolice bioder są niezwykle istotne dla naszego samopoczucia, zakresu ruchu i ogólnej sprawności, ale tez jest on energetycznie nieco złożony.

Barki to miejsce, na które przenosimy nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne ciężary. To tutaj wyznaczamy nasze osobiste granice oraz granice w naszych relacjach z innymi. Znajduje to odbicie w mowie potocznej niemal każdego języka świata:  kiedy pomagamy komuś, on „wspiera się na naszym ramieniu”, a my „otaczamy go ramieniem”. Bliskie nam osoby „bierzemy w ramiona”, a niektórzy z nas niczym Atlas „biorą na swoje barki cały świat”. Kiedy pozostajemy obojętni – wzruszamy ramionami”.

Kiedy nasze barki są zdrowe i sprawne, wpływa to pozytywnie na nasze relacje oraz ogólne samopoczucie. Otwarcie obręczy barkowej pomaga nam jasno dostrzec tak naszą rolę w życiu, jak i role, jakie odgrywają w nim inni, nasze obowiązki wobec samych siebie, wobec innych, ale także ich zobowiązania wobec nas. To z kolei jest istotne, by utrzymać zdrowe relacje i spokojny stan umysłu.

Kiedy podejmujemy się zadań, pracy czy zobowiązań niezgodnych z naszym systemem wartości, naszą dharmą, ścieżką czy celem życiowym pojawia się dyskomfort w okolicach barków. Podobnie, kiedy bierzemy na siebie zobowiązania innych. Matka stresująca się wynikami klasówki dziecka prawie na pewno będzie odczuwać dyskomfort w tym obszarze. A przecież przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenie go należy do obowiązków dziecka, nie jej samej. To trochę jak próba noszenia ciężaru, który w rzeczywistości do nas nie należy. Stres ten tworzy napięcie w okolicach ramion i obręczy barkowej. To z kolei owocuje poczuciem niepokoju i mamy samonakręcającą się spiralę.

Podsumowując, z punktu widzenia energii czakr, dbając o ramiona, barki i górną część pleców dbamy równocześnie o równowagę wewnętrzną, wspieramy zrozumienie życiowych ról, a także polepszamy relacje z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *