Międzynarodowy Dzień Jogi

Międzynarodowy Dzień Jogi, obchodzony corocznie 21 czerwca, ma swoją fascynującą historię. Jako święto poświęcone jogi i jej korzyściom dla zdrowia i dobrostanu ludzkości. Międzynarodowy Dzień Jogi został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 11 grudnia 2014 roku. Inicjatywa ta została zaproponowana przez premiera Indii, Narendrę Modiego, podczas swojego przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ jako święto poświęcone jogi i jej korzyściom dla […]

Dlaczego indywidualna praktyka czy trening?

Indywidualne podejście: Prywatny instruktor jogi może dostosować lekcje do indywidualnych potrzeb i celów ucznia. Pomaga to w osiągnięciu lepszych rezultatów i postępów w praktyce. 2. Korekty i poprawki: Prywatny instruktor może pomóc w poprawieniu techniki i formy, dostarczając korekty i wskazówki dotyczące pozycji i ruchów. To pomaga uniknąć urazów i maksymalnie wykorzystać korzyści z jogi. 3. Wzmacnianie praktyki: Prywatny instruktor może pomóc w rozwoju i pogłębieniu praktyki jogi poprzez wprowadzanie nowych […]